Kontaktujte nás

Spoločnosť so zameraním
na development územia
a zhodnocovanie financií

Zakladatelia spoločnosti KLM real estate a.s. sa zameriavajú na development území v rámci Slovenskej republiky, so špecializáciou na prípravu pozemkov, inžinierskych sietí a development od roku 2003.
Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti je development obchodných centier, retail parkov, logistických parkov, apartmánov, bytových domov a individuálnej bytovej výstavby.
Viac ako 15 rokov skúseností
Preinvestovaných 1.5 mld eur
Hľadáme investície s dlhodobou návratnosťou