Kontaktujte nás

Našim cieľom
je vytváranie nových príležitostí
a trvalé zhodnotenie investícií

Spoločnosť so zameraním
na development nových lokalít
a revitalizáciu existujúcich projektov

KTO SME, ČO ROBÍME

Naše skúsenosti
vaša stabilná budúcnosť

Zakladatelia spoločnosti KLM real estate a.s. sa zameriavajú na developlment území v rámci Slovenskej republiky, so špecializáciou na prípravu pozemkov, inžinierskych sietí a development od roku 2003. Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti je development obchodných centier, retail parkov, logistických parkov, apartmánov, bytových domov a individuálnej bytovej výstavby.
Vízie a plány meníme na projekty s trvalou hodnotou a perspektívou
Sledujeme trh a vytvárame nové príležitosti
Pri realizácii projektov sme plne otvorení novým podnetom
Efektivita a cieľavedomosť nám umožňujú dotiahnuť projekty do úspešného konca
Vďaka rozmanitosti nášho portfólia sme schopní pokryť aj náročné predstavy
Odborne vám poradíme na všetkých úrovniach podnikania v oblasti developmentu
  • Vďaka rozmanitosti nášho portfólia sme schopní pokryť aj náročné predstavy

Sme hrdí na

široké portfólio našich projektov,

vďaka ktorým sme priniesli mnoho investičných príležitostí.
Celková rozloha projektov
3 Princípy

Stabilita

Tím skúsených projektových manažérov, ktorých schopnosti siahajú do každej oblasti developmentu, sú zárukou profesionálneho prístupu KLM.

Perspektíva

Rozumieme súčasnému trhu nehnuteľností
a vieme vytvárať nové príležitosti.

Zhodnotenie

Ukončením výstavby sa naša práca nekončí. Našim spoločným cieľom je rast, úspech
a trvalé zhodnotenie investícií.